Ιστορία της Κέρκυρας

Η Ιστορία της Κέρκυρας


Hotel Corfu Secret - Ιστορική φωτογραφία με αρχαία ευρήματα σε παραλία της Κέρκυρας.

Η ιστορική πορεία της Κέρκυρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γεωγραφική της θέση

Το νησί αποτελεί ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση και για το λόγο αυτό δέχθηκε στα εδάφη της πολυάριθμους κατακτητές. Η πρώτη κατοίκηση πραγματοποιήθηκε κατά την Παλαιολιθική περίοδο (30000 – 7000 π.Χ.), όπως πιστοποιούν τα ευρήματα που ήλθαν στο φως, στο σπήλαιο Γράβα Γαρδικίου στα νοτιοδυτικά. Στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας υπάρχουν ευρήματα που χρονολογούνται στην ανώτατη Παλαιολιθική και στη Μεσολιθική εποχή ενώ έχουν εντοπιστεί διάφοροι νεολιθικοί οικισμοί, με σπουδαιότερο τον οικισμό του Σιδαρίου στην βόρεια ακτή (6000 – 2600 π. Χ.).


Ο νεολιθικός πολιτισμός αλλά και ο αμέσως επόμενος πολιτισμός της εποχής του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.) παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τον προϊστορικό πολιτισμό της Απουλίας στην Κάτω Ιταλία και λιγότερο με τον πολιτισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στα ευρήματα είναι εμφανείς και κάποιες επαφές με περιοχές των Βαλκανίων. Η πρώτη βεβαιωμένη εγκατάσταση των Ελλήνων στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε το 760-750 π.Χ. από αποίκους της Ευβοϊκής πόλης Ερέτριας.

Hotel Corfu Secret - Η πόλη της Κέρκυρας με το φρούριο σε ασπρόμαυρη γκραβούρα.

Κατόπιν ακολούθησαν οι Ρωμαϊκοί χρόνοι (229 π.Χ. – 395 μ.Χ), η Βυζαντινή Περίοδος (395- 1267 μ.Χ.), η Α΄ Ενετοκρατία (1207 – 1214), η κυριαρχία των Ανδευγαυών (1267 – 1386), η Β΄ Ενετοκρατία (1386 1797), η Α΄ Γαλλική Κατοχή (1797 – 1799), η Ρωσοτουρκική Κατοχή – Ιόνιος Πολιτεία (1799 1807), η Β΄ Γαλλική Κατοχή (1807 – 1814), η Αγγλική Προστασία (1816 – 1864) και τέλος την 21η Μαΐου 1864 μετά από πολλές προσπάθειες τα Ιόνια Νησιά ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Κράτος.